Passie

voor cocao

 

Huyser Möller is een internationaal handelsbedrijf in cacaobonen en cacaoproducten

Sinds 1931 voorzien wij de zoetwarenindustrie van grondstoffen en halffabricaten. Wij doen dat met passie, kennis van zaken en oog voor onze klanten en leveranciers.

Rentmeesterschap & betrouwbaarheid

Onze onderneming is opgericht in 1931. Sindsdien leveren wij met veel passie, kennis van zaken en met oog voor onze klanten en leveranciers grondstoffen en halffabrikaten voor cacao aan de zoetwarenindustrie. De pijlers waarop onze onderneming is gebouwd zijn integriteit en kwaliteit. Wij hechten aan strenge normen op het gebied van ethisch handelen, professionaliteit en kwaliteit bij de levering van diensten aan onze klanten en leveranciers.

 

→ Code of Conduct

→ Supplier Code of Conduct

 

Certificering & traceerbaarheid

 

Dankzij onze nauwe relatie met en actieve betrokkenheid bij onze partners in onze toeleveringsketen kunnen wij onze klanten een breed scala aan gecertificeerde en traceerbare producten aanbieden, zoals Fairtrade, Organic en Rainforest Alliance. Klanten kunnen rechtstreeks bijdragen aan onze duurzaamheidsprojecten. Hierbij creëren wij voor onze klant een eigen toeleveringsketen, waarin de producten volledig traceerbaar zijn tot op het niveau van de boer en waarin een meetbare impact wordt getoond op de boerenbevolking en het landbouwmilieu.

 

 

Geen ontbossing

 

 

Wij streven ernaar om op een milieuverantwoorde manier zaken te doen en de milieueffecten van onze wereldwijde activiteiten te beperken en natuurlijke ecosystemen te helpen beschermen en behouden. Dit houdt ook in dat wij via onze activiteiten bijdragen aan de uitbanning van ontbossing in onze toeleveringsketens om de wereldwijde ontbossing te helpen beëindigen. Daarom zullen wij geen grondstoffen betrekken van leveranciers die ontbossing veroorzaken of daartoe bijdragen (cutoff datum 31 december 2020). Wij moedigen onze leveranciers aan hun eigen beleid ter bestrijding van ontbossing in te voeren en het effectieve herstel en behoud van beschermde gebieden op lange termijn te bevorderen.

 

 

Respect voor mensenrechten

 

 

Wij veroordelen met klem dwangarbeid, kinderarbeid, slavernij en alle praktijken waarbij kinderen en volwassenen worden uitgebuit of blootgesteld aan schadelijke of gevaarlijke omstandigheden. Samen met onze toeleveringspartners ontwikkelen wij programma’s om de risico’s op het gebied van mensenrechten in onze toeleveringsketens aan te pakken. Daarbij houden wij ons aan de beginselen van de Verklaring van de IAO inzake de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (1998) en sluiten wij ons aan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de VN-richtsnoeren voor bedrijfsleven en mensenrechten, het VN-verdrag inzake de rechten van het kind en de OESO-richtsnoeren voor verantwoord ondernemen.

Onze stichting

 

Wij hebben onze stichting opgericht in 2023. Het doel van het fonds is om bij te dragen aan de verbetering van de bestaansmiddelen van de cacaoboeren en de gemeenschappen waar wij inkopen. Wij doen dit door:

 

  • het bevorderen van onderwijs van kinderen, het bevorderen van onderwijs en economische empowerment van  jongeren en vrouwen, zodat zij hun eigen leven en de samenleving vorm kunnen geven
  • het ondersteunen van projecten met betrekking tot de toegang tot gezondheidszorg
  • het deelnemen aan projecten op het gebied van milieubescherming en het voorkomen van ontbossing

Wij hebben al een microkredietproject opgezet in de Dominicaanse Republiek en onderzoeken momenteel samen met de stichting andere mogelijke projecten met een grote impact.

 

Stichting website

Wij werken met een klein en enthousiast team

Maximaal inspelen op de wensen van onze klanten staat in ons werk centraal. Met ons kleine en enthousiaste team bieden we flexibiliteit, zekerheid en toewijding.

 

Ons verhaal begint

in 1931

 

Op 1 februari 1931 schrijft de heer Adrianus Huyser (geboren te Amsterdam in 1892) de commanditaire vennootschap A.L. Huyser & Co. in bij het handelsregister in Amsterdam. Als enige vennoot brengt hij 25.000 gulden in en verleent hij procuratie (volmacht) aan de heer Johan Frederik Möller (geboren te Amsterdam in 1902). De vennootschap start aan de Singel 390 in Amsterdam en houdt zich bezig met import, export en commissiehandel van voornamelijk cacaoproducten.

In 1933 verhuist het bedrijf naar de Reguliersdwarsstraat 108-144 in Amsterdam. In 1937 laat de heer Huyser in het handelsregister aantekenen dat ‘de Vennootschap thans drijft een im- en exporthandel in fourage, cacaoproducten & Indische producten’.

 

Op 13 september 1939 treedt de heer Möller toe als tweede vennoot. Het bedrijf verhuist na het uitbreken van de oorlog naar de Vossiusstraat 43 in Amsterdam en ontwikkelt meer activiteiten: ‘thans im- & exporthandel in den meest uitgebreiden zin’.

 

In 1943 verandert de naam van het bedrijf in Huyser, Möller c.v. Na de moeilijke oorlogsjaren richt het bedrijf zich op zijn oorspronkelijke activiteiten.

 

In de jaren 60 en 70 verliest Huyser Möller de rol van commissionair (tussenpersoon) en wordt er steeds meer gehandeld voor eigen rekening. In 1989 vestigt het bedrijf zich in de Purmer ten noorden van Amsterdam.

 

Tussen 1970 en 2005 verwerkt (schoont) Huyser Möller de cacao in Terschuur. Daarna verhuist de verwerkingsunit naar Barneveld, waar tevens een opslagunit komt.

Op 24 maart 2006 opent Huyser Möller de deuren van het nieuwe kantoorpand in Edam.